Freie Künstlervereinigung von Südböhmen - Free artist association from South Bohemia

Milan Hric, VSU-JČ

Milan Hric sa narodil ešte za Českoslovenka v Plzni. Jeho výtvarný talent sa prejavil už v rannom detstve, ale naplno sa prejavil až v dvadsiatich rokoch jeho života.

Milan Hric je samouk, obdivuhodne zvládol  základy kresby a kompozície.

Bol vedený niekoľko rokov akademickým maliarom Karolom Czakym a Milanom Bandurčinom, keď pod jeho vedením rýchlo zvládol svojský rukopis. V začiatkoch je inšpirovaný renesanciou a a realizmom, no potom je fascinovaný surealizmom a to konkrétne S. Dalim a A. Brunovským, ktorý zatiaľ vyhovuje jeho výtvarnému smerovaniu.

Bytostne je figuralista, citovo premieta do svojich diel civilizačné problémy do kultivovaných farebných kompozícií.

napísal Milan Bandurčin

  USER | 

Copyright © 2013 - 2014.


Redakční systém Drupal - VENDY atelier