Freie Künstlervereinigung von Südböhmen - Free artist association from South Bohemia

Vladimír Nosek, VSU-JČ

 

Vladimír Nosek /nar. 1959/

žije a pracuje v Jindřichově Hradci. Výtvarnému umění se věnuje od počátku osmdesátých let minulého století. Je autodidakt s mnoha zkušenostmi z různých výtvarných ateliérů a sdružení. V minulosti se věnoval především návrhům a výrobě loutek marionet, v posledním desetiletí pak olejomalbě, kolážím, plakátům a drobným kresbám. Významným prvkem většiny olejomaleb je prolínání světla a stínů, barevná střídmost a místy až fotografická přesnost detailů i celků. Vladimír Nosek námětově i způsobem zpracování částečně vychází z tvorby některých fotografů v čele s Josefem Sudkem, Jaroslavem Trnovským a dalšími. U některých prací se objevují např. různé abstraktní motivy často stvořené z fantazijního splynutí barev a tvarů, nebo prvky surrealizmu v zobrazení fragmentů převážně ženských těl a ve snových vidinách. Šíři uměleckého rozsahu Vladimíra Noska pak dokreslují portréty.
Významnou součástí umělecké tvorby Vladimíra Noska jsou koláže. Jejich technika místy prozrazuje inspiraci avantgardním uměním první poloviny 20. století, zejména pracemi Jindřicha Štyrského a Karla Teigeho. Umožňuje dát do souvislostí mnohé zdánlivě spolu nesouvisející výjevy a darovat jim nový společný, nadřazený význam. U novějších koláží je však již patrný autorův vlastní rukopis, charakteristický  hledáním ideálních tvarů, prolínání materiálů, využívání fragmentů ženského těla, jejich opakování a skládání do nových celků vyjadřujících často lidské vlastnosti , bolesti či utrpení.
Vladimír Nosek se rovněž okrajově věnuje i drobným kresbám, jejichž segmenty se občas objevují v kolážích či olejomalbách, mající spíše c harakter ilustrací či studií.
  Vladimír Nosek je členem Volného sdružení umělců Jižních Čech. Má za sebou více než osmdesát výstav (samostatných i kolektivních) doma i v zahraničí a jeho tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách.
V letech 2008 a 2011 získal jednu z hlavních cen na mezinárodním festivalu Czech art festival v Českých Budějovicích.

WEB

 

  USER | 

Copyright © 2013 - 2014.


Redakční systém Drupal - VENDY atelier